Lærere forbereder seg på mulig streik fra fredag morgen, elevene skal møte til vanlig tid

Vel 900 lærere på ungdomstrinnet og i videregående skoler i Trondheim og Steinkjer kan bli tatt ut i streik, dersom Unio og KS ikke blir enige i lønnsoppgjøret. Meklingsfristen er midnatt natt til fredag 24. mai.

På landsbasis er det 7000 lærere i grunnskoler og videregående skoler som står klare til å streike fra fredag.  Foto: Johansen, Carina NTB Sanpix

Fire timer før meklingsfristen i stats- og kommuneoppgjørene går ut, snakker partene sammen i en positiv tone. Nesten 11 000 ansatte står klare til å streike på landsbasis.