MDG ypper mot Sp:

- Derfor har vi en bedre landbrukspolitikk enn Sp

MDG ypper på Senterpartiets hjemmebane. Partiet er overbevist om at de har en langt bedre politikk for både mat og bønder.

- Lave matpriser kan ha høy pris, mener nasjonal talsperson, Une Bastholm. Tommy Reinås er enig.  

Tommy Reinås som leder fylkestingsgruppa til MDG i Trøndelag, har ledet partiets nasjonale utvalg om landbruk- mat og distriktspolitikk. Han er ikke et øyeblikk i tvil om at politikken MDG vil ha, er langt å foretrekke.