MDG har ambisjoner om å styre de tre største byene:

- Vi som elsker bomringen

- Jeg elsker bomringen, forkynte Lan Marie Berg, og får støtte fra MDGs folk i Bergen og Trondheim. Men: - Jeg klarer nok ikke få til noen Lan-effekt i Trondheim, innrømmer varaordfører i Trondheim, Ola Lund Renolen.

Ola Lund Renolen, varaordfører i Trondheim og førstekandidat i Bergen Thor Haakon Bakke skal bli like tøffe som Lan Marie Berg, bare de får velgere nok, lover de.   Foto: Bendiksby, Terje

MDG har ambisjoner om å fortsette å sitte med makta i Oslo og Trondheim, og ta den i Bergen. I dette intervjuet snakker de om erfaringene de har gjort i de tre storbyene, hva som skiller og hvordan de har tenkt å nå sine høye ambisjoner. I Oslo har Lan Marie Berg ambisjoner om 15 prosent, i Trondheim har Ola Lund Renolen ambisjoner om 10, mens Thor Haakon Bakke i Bergen sier 9 prosent. Alle vi de ha hånda på rattet.