Fylkesmannen er bekymret for barnevernet i Østbyen

- En veldig alvorlig situasjon, sier Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Erik Stene, oppvekst- og velferdsdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag, mener Trondheim kommune tidligere burde oppdaget svikten i barnevernet i Østbyen.   Foto: LEIF ARNE HOLME

Fylkesmannen har de siste årene vært tett på barnevernstjenesten i Østbyen. For snart tre år siden ble det avdekket at nær 40 prosent av bekymringsmeldingene var henlagt. Et tilsyn fra Fylkesmannen viste at en betydelig andel av henleggelsene, var feilaktige.