Politimesteren svarer vindkraftdemonstrantene

Store motsetninger mellom vindkraftmotstandere og politiet

Én dag troppet 22 polititjenestemenn opp i Nessadalen på Frøya. Ved Sørmarkfjellet i Flatanger har det på det meste vært 11 betjenter. - Stort politioppbud er nødvendig av hensyn til demonstrantenes sikkerhet, sier politimesteren.

Barbro Flaahammer med datter Sofie (6) ble bedt av politiet om å gå av veien da anleggsarbeidene startet på Frøya den 14. mai. Vindkraftmotstanderne demonstrerte ved å gå sakte foran bilen som fraktet boreriggen. Ingen demonstranter ble bortvist denne dagen, slik som 27. mai.  Foto: Morten Antonsen

- Dette er ikke noe vi ønsker, men dessverre har det vært nødvendig. Først og fremst av hensyn til sikkerheten til demonstrantene, og spesielt når det foregår farlig arbeid som sprenging. Tjenestemennene er der for å sikre at demonstrantene holder seg på et trygt område, sier politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag.