Rådmannen med tiltak for å redde fastlegeordningen:

- Dette er altfor defensivt

Rådmannen i Trondheim lister nå opp 21 tiltak for å gjøre hverdagen bedre for kommunens 178 fastleger.

Kommunaldirektør Helge Garåsen legger nå frem en rekke tiltak som kan skape mindre press på fastlegeordningen.  Foto: Terje Svaan

Etableringsstøtte til nye legesentre, økonomisk støtte til kurs, fritak for legevakt, opprettelse av sykepleiepoliklinikk og mulighet for at legesentre kan vikariere for hverandre om sommeren er noen av tiltakene som nå foreslås.