Frps bom-problemer:

Skal ha krisemøte om bompenger - fikk utsatt milliardvedtak i Stortinget

Onsdag samles Frps landsstyre for å holde krisemøte om bompenger. Samme dag som partiet skulle stemme for to nye milliardprosjekter finansiert med bompenger.

Slik ønsker Nye Veier å bygge ny E6 mellom Melhus sentrum og Kvål. Nå har Frp fått presidentskapet i Stortinget til å utsette behandlingen av motorveiprosjektet.  

To veiprosjekt i milliardklassen sto nemlig i utgangspunktet på sakskartet til Stortinget onsdag. Nå har Frp fått Stortingets presidentskap til å utsette sakene.