Kommunaldepartementet gir klarsignal for vindkraftutbyggingen på Frøya

Statsråd Monica Mæland og Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier seg enig med fylkesmannen i at Frøya kommune ikke kan trekke tillatelsen til å bygge vindkraftverk på Frøya.

Frøya-ordfører Berit Flåmo den dagen kommunestyret gjorde vedtaket som førte til at Trønderenergi måtte stoppe vindkraftutbyggingen. Mange vindkraftmotstandere var tilhørere på møtet. 

Dermed er det klart at vindkraftutbyggeren Trønderenergi og Stadtwerke München når som helst kan gjenoppta arbeidene i Nessadalen på Frøya.