Nytt håp for nybygg for helse- og sosialfagene i Elgeseter gate 10

NTNU har gitt opp å få nybygg for helse- og sosialstudentene på statsbudsjettet. Nå prøver universitetet andre måter å få finansiert bygget på.

Før statsbudsjettet 2019: Dekanene Marit Reitan og Björn Gustafsson sto begge utenfor Elgeseter gate 10 og ba om penger til nybygg her over statsbudsjettet. Det fikk de ikke.  Foto: Mariann Dybdahl

NTNU satser nå på å bli leietaker framfor å eie det planlagte nybygget for helse- og sosialfagene.