NTNU får flere midlertidig ansatte:

Toppforskeren har fast jobb bare så lenge hun selv skaffer penger til forskningen sin

May-Britt Tessem er dyktig nok til å få toppforskerstipend fra EU. Men på NTNU har hun bare forskerjobb så lenge hun selv skaffer pengene.

Usikkert liv: May-Britt Tessem har toppforskerstipend fra EU i nesten fire år til. Etter det vet hun ikke om hun har inntekt.   Foto: Therese Jægtvik

Forskeren har fast jobb på papiret, men det tar slutt den dagen hun ikke greier å skaffe penger til forskningen sin. Likevel finner du ikke May-Britt Tessem igjen i statistikken over midlertidig ansatte ved NTNU. Hun er i en stillingskategori som bli kalt fast midlertidig.