Historisk dom avsagt i lakselus-saken

Fosen tingrett har avsagt dom i den unike saken der Lerøy var tiltalt for å ha brutt dyrevelferdsloven på grunn av skader lakselus har påført oppdrettslaks. Lerøy Midt frifinnes.

Luseangrep: Retten er på flere områder kritisk til at dokumentasjonen fra Mattilsynet ikke er etterprøvbar. Blant annet hefter det en viss usikkerhet til hvor bildene i saken er tatt. «Noen av bildene er uten angivelse av hvor på anlegget de er tatt», heter det.   Foto: Mattilsynet

Det er første gang i Norges-historien at et selskap er tiltalt for overtredelse av dyrevelferdsloven når det handler om fisk - nærmere bestemt skaden lakselus har påført oppdrettslaks.