Arrangøren av Selbu-møtet gir sin versjon:

- Ikke vår hensikt å hetse reindriftsnæringen

- Det var absolutt ikke for å hetse reindriftsnæringen at grunneierne i Selbu arrangerte møtet torsdag kveld.

Temaet for møtet i Selbu var endringer av sameloven og samenes konsultasjonsrett. Ingen samer er med i grunneierlaget Selbu Utmarksråd, men flere har beiterett i i området eid av medlemmene. Bildet viser rein i Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark.   Foto: Richard Sagen

Det sier Lars Olav Mogård, som er leder for Selbu Utmarksråd, som er en paraplyorganisasjon for 12 grunneierlag.