Ber statsministeren ta avstand fra «det anti-samiske arrangementet» i Selbu

Fredag ba Sametinget statsminister Erna Solberg om å ta aktivt avstand fra den «hatfremmende adferden» som kom fram under grunneiermøtet i Selbu. I en skriftlig henvendelse ber Lars Haltbrekken statsministeren om det samme.

Lars Haltbrekken har skrevet brev til statsminister Erna Solberg om grunneiermøtet i Selbu.   Foto: Grete Holstad

«Hatet mot vårt eget urfolk samene har dessverre ikke tatt slutt», skriver stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) i brevet til Erna Solberg og referer til møtet i Selbu torsdag som hadde sameloven som tema og «Er grunneierretten i ferd med å forvitre?» som tittel.