Fylkestinget sier nei til mer vindkraft i Trøndelag

Fylkestinget ber NVE fjerne Trøndelag fra fremtidens vindmøllekart.

Det har de siste ukene og månedene vært en heftig debatt rundt utbygging av vindkraft i Trøndelag.  Foto: Bent Ramberg

Norges Vassdrags- og energi direktorat (NVE) la i april frem en nasjonal plan for vindkraft på land i Norge, og pekte på 13 områder de mener er mest egnede for utbygging. Tre av disse områdene ligger i Trøndelag. Denne planen er nå sendt på høring, og fylkestinget i Trøndelag vedtok idag et tydelig nei til planen.