Ny rapport for å nå klimamålet:

Trondheim må ha ny bomring rundt Midtbyen, doble prisene og fjerne p-plasser

Du må belage deg på både prissjokk og store endringer i din transporthverdag hvis nullvekst- og klimamålet skal nås i Trondheim. Et av flere tiltak som lanseres er ny bomring rundt Midtbyen.

Eva Frøiland kjører fossilt, og vil verken ha flere bommer eller færre p-plasser. - Det blir døden for Midtbyen, sier hun etter å ha sett tiltakslista.  Foto: Foto: Håvard Jensen, Adresseavisen

- Når vi skal redusere utslippene med 80-85 prosent kreves sterke virkemidler, sier klimarådgiver i Trondheim kommune, Hans Einar Lundli.