Ordfører og varaordfører om ny bomring:

- Et skrekkscenario for Trondheim

Ap og MDG vil satse på kollektivtrafikk, sykkel og dyrere parkering for å nå klimamålene de selv har vedtatt. Ny bomring sier de nei til - de er redd for å miste legitimitet i folket.

Varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) og ordfører Rita Ottervik (Ap) slår fast at ny bomring rundt Midtbyen er helt uaktuelt.  

Ny bomring med doble satser, færre og dyrere parkeringsplasser.