Klimatoppmøte Trøndelag:

- Vi kan ikke la det være opp til deg og meg å løse klimakrisa

- Vi må gjøre noe med olje- og gass. Ellers er klimakampen tapt, sier NTNU-professor Espen Moe.

NTNU-professor Espen Moe mener vi må erstatte olje og gass med fornybar energi. Først da løser vi klimakrisen.   Foto: Geir Mogen, NTNU

NTNU-professoren tror ikke holdningsendringer og gode handlinger fra enkeltmennesker kan løse klimakrisa. Han mener det må store strukturelle endringer til. Og da tenker han på olje- og gassindustrien. Men i stedet for å gjøre endringer som monner, er det mye lettere å be vanlige folk om å endre livet litt, mener han.