Værnes holder fast på å bygge ut i omstridt område

For å takle plassmangel på Værnes, holder Avinor fast på å over en 20-årsperiode bygge ut i et omstridt elveområde vest for Værnes.

Avinor ønsker å utvide flyplassarealet ved å fylle ut det gamle elveleiet (markert rødt) og Langøra (rett til venstre for markeringen).   Foto: Illustrasjon: Avinor

- Dette er særdeles svevende planer. Avinor har mistet bakkekontakten om de tror man kan gjøre inngrep i så viktig naturområde, sier MDGs Tommy Reinås.