Ville få eksamenskarakterer annullert - ble avslått

Etter tekniske problemer under norskeksamen ved Sverresborg ungdomsskole, søkte rektor og lærere om å få eksamenskarakterene annullert. Søknaden ble avvist.

Sendte søknad: Rektor og norsklærere ved Sverresborg ungdomsskole var veldig i mot at eksamenen for tiendeklassen ved skolen måtte gjennomføres da de opplevde store, tekniske problemer. Derfor sendte de søknad til Udir for å få resultatene annullert. Fra venstre: Bjørn Skar, Henning Waage, Ingrid Balstad, Bernt Johan Aune og Karin Ingimundar.  Foto: Magnhild Mostad

Avslaget har gjort norsklærerne frustrerte, da eksamenens oppstart ble to timer forsinket, og elevene blant annet måtte skrive for hånd i starten.