Innvandringskritisk lege bak firma som godkjente Abbasi-mor «fit for flight»

Legen bak firmaet som fulgte uttransporteringen av familien Abbasi, har flere ganger uttalt seg kritisk til innvandring og asylsøkere.

Legegodkjenningen av utsendelsen av Atefa Rezaie i bevisstløs tilstand, kan være et brudd på legeetikken, mener Legeforeningen. 

Lege Gunnar Fæhn, som er leder av Legetjenester A/S, avviser at hans tidligere uttalelser i innvandringsdebatten er relevant for hans faglige virke.