Over halvparten av alle brannutrykninger er unødige:

Koster huseiere i Trondheim millionbeløp årlig

Trøndelag brann- og redningstjeneste rykker årlig ut over 3500 ganger. Av dem er langt fra alle reelle hendelser.

57 prosent av alle utrykningene Trøndelag brann- og redningstjeneste var på i 2018 var såkalte unødige utrykninger. - Et stort problem, sier brannmester Rolf Martin White.  Foto: Michael Schult Ulriksen

- Det setter liv i fare. Hvis vi er opptatt med en unødig utrykning samtidig som det skjer en hendelse hvor det står om liv og død kan det få fatale konsekvenser. I enkelte boligblokker går brannalarmen så ofte unødig at når det faktisk brenner, reagerer ikke folk lenger.