Internasjonalt toppmøte om natur i Trondheim

Trondheim kommune med originalt forsøk på å redde natur

Rødkløveren skal få stå. Men ikke bare det. Trondheim kommune går et skritt videre og lager en helt ny eng med rødkløver for å lokke den sterkt utrydningstruede kløverhumla tilbake til byen.

Kløverhumla er en sterkt truet art, og i den grad den er sett de senere år, er det hvor det er mye rødkløver. Derfor har naturforvalter Evelyn Gildemyn og de andre i Miljøenheten i Trondheim anlagt en ny rødkløvereng ved Hørlocks vei på Charlottenlund hvor humla er blitt observert tidligere.   Foto: Rune Petter Ness

Utryddelsen av artene - planter og humler inkludert - er blant tidens største farer for menneskeheten. Dette er temaet for den store internasjonale konferansen om naturmangfold som holdes i Trondheim i begynnelsen av juli.