Utagerende eldre kan få egen sykehjemsavdeling

Rundt ti prosent av sykehjemsbeboerne i Trondheim har utagerende adferd. Nå kan de få en ny, skjermet avdeling ved Valentinlyst.

Vanskelig: - Det er vondt og vanskelig å forholde seg til at eldre demente blir utagerende, sier Eli Jahn Hjorth, rådgiver i rådmannens stab.  Foto: Espen Bakken

- Det er helt normalt at demente kan ha en periode hvor de er utagerende. Da er det viktig, både av hensyn til den det gjelder, andre beboere og pårørende, at vi kan gi et godt tilbud, sier Eli Jahn Hjorth, rådgiver i rådmannens fagstab i Trondheim kommune.