Fra havbunnen til halvliteren

Øl, knekkebrød, pesto, akevitt og krydder. Tang og tare brukes i stadig flere produkter. Trønderske Seaweed Energy Solutions vil i løpet av tre år gå fra en årlig produksjon på 40 tonn til 320 tonn.

- Det eneste du trenger er sjøvann og sol. Det er en god, bærekraftig produksjon.  Foto: Helene Mariussen

På innsiden av et produksjonslokale i Trolla står et klekkeri for sukkertare og butare. Små babyplanter dyrkes frem fra sporer i morplanten, før de settes ut i havet.