Slik kan Innherredsveien bli seende ut

Bredere fortau og flere grønne mini-parker er blant tiltakene i gateprosjektet i Innherredsveien.

Miljøpakken i Trondheim bestilte i 2018 en planløsning for å fornye Innherredsveien.