Etterlengtet bru til 1,2 milliarder i Trondheim legges ut på anbud

Nydalsbrua, som skal bygges der Sluppen bru er, har en beregnet prislapp på 1,2 milliarder kroner. Nå legges den ut på anbud.

På vestsida av Nidelva skal Nydalsbrua kobles sammen med Oslovegen med et toplanskryss og en oval rundkjøring. På østsida skal Nydalsbrua kobles sammen med det øvrige vegnettet med ei ny rundkjøring som ligger i samme område som i dag.  Foto: Miljøpakken

Dagens Sluppen bru ble bygget i 1954, mens brufundamentene er fra 1864. I 2018 hadde brua en daglig trafikk på rundt 10 000 kjøretøy, og i 2011 ble brua stengt da den var i ferd med å kollapse.