Ordfører Berit Flåmo på Frøya

Sier snart hva hun mener om vindkraftutbyggingen

Før juli er omme vet velgerne på Frøya om ordfører Berit Flåmo er for eller mot vindkraftutbyggingen.

Ordfører på Frøya Berit Flåmo har lenge visst med seg selv hva hun mener om vindkraftutbyggingen. I løpet av juli skal hun gjøre standpunktet kjent for velgerne.   Foto: Morten Antonsen

- Jeg er i ferd med å formulere en uttalelse, men vil konferere med styret i Frøya Arbeiderparti før jeg går ut, sier Berit Flåmo.