- Det blir nok ingen dommedag, men noe må skje

«Blir du sykepleier, er du sikret jobb». Likevel er det for få sykepleiere som søker på jobbene som utlyses.

Noe må gjøres: Nyutdannede Sara Sundqvist ser et lite lys i enden av tunnelen som er sykepleierkrisa, men da må det tenkes nytt.  Foto: Terje Svaan

- Jeg tror ikke det blir noen dommedag hvor syke og døende ligger strødd omkring. Men man må tørre å tenke litt nytt hvis det skal bli endring.