Nær relasjon fører til endring i NTNUs ledelse

NTNU-rektor Gunnar Bovim og prosjektdirektør for campusutvikling, Merete Kvidal har innledet en nær relasjon, og dermed må et advokatfirma vurdere habilitet og viktige prosesser i og rundt institusjonen.

Nær relasjon: Rektor Gunnar Bovim og prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal har innledet en nær relasjon.  

Rektor Gunnar Bovim og prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal har orientert styrelederen ved NTNU om at de har et vennskap som de nå erkjenner er i ferd med å utvikle seg til noe mer.