Slik kan E6-flaskehalsen i Trondheim få fire felt

Statens vegvesen regner med å ha planene for E6-utvidelse på Sluppen klare om ett år.

FIRE FELT: Illustrasjonen viser hvordan E6-rampene til og fra Omkjøringsvegen på Sluppen kan bli utvidet slik at europaveien får fire gjennomgående kjørefelt.  Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen vil «ganske snart» varsle såkalt planoppstart for prosjektet med E6-utvidelse på Sluppen.