Se bildene

Slik kan nye E6 mellom Trondheim og Værnes bli

Mesteparten av strekningen får trolig fartsgrense 110 km/t. Nye Veier håper å starte motorveiutbygginga ved påsketider.
SE BILDENE: Bla deg mot høyre for å se illustrasjoner av nye E6 mellom Ranheim og Værnes 

SE BILDENE: Bla deg mot høyre for å se illustrasjoner av nye E6 mellom Ranheim og Værnes 

RANHEIM: Nye Veiers E6-utbygging mellom Trondheim og Stjørdal starter her på Ranheim.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

RANHEIM: Nye Veiers E6-utbygging mellom Trondheim og Stjørdal starter her på Ranheim.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

NY E6: Nye Veiers E6-utbygging mellom Trondheim og Stjørdal starter her på Ranheim. Illustrasjonen viser ny E6 sett fra Vikelvbrua og nordover. Det er ikke avklart om det blir påkjøringsrampe forbi Ranheim Panorama.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

NY E6: Nye Veiers E6-utbygging mellom Trondheim og Stjørdal starter her på Ranheim. Illustrasjonen viser ny E6 sett fra Vikelvbrua og nordover. Det er ikke avklart om det blir påkjøringsrampe forbi Ranheim Panorama.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

NY E6: Ny E6 igjennom Refsetåsen, mellom Ranheim og Væretunnelen.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

NY E6: Ny E6 igjennom Refsetåsen, mellom Ranheim og Væretunnelen.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

VÆRETUNNELEN: Væretunnelens sørlige tunnelåpninger, og ny kulvert for lokalveg på Refset.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

VÆRETUNNELEN: Væretunnelens sørlige tunnelåpninger, og ny kulvert for lokalveg på Refset.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

VÆRETUNNELEN: Væretunnelens sørlige tunnelåpninger.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

VÆRETUNNELEN: Væretunnelens sørlige tunnelåpninger.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

LEISTAD: Leistadkrysset på den nye motorveien mellom Trondheim og Værnes, sett fra sør.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

LEISTAD: Leistadkrysset på den nye motorveien mellom Trondheim og Værnes, sett fra sør.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

LEISTAD: Leistadkrysset sett fra Væretunnelen.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

LEISTAD: Leistadkrysset sett fra Væretunnelen.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

LEISTADÅSEN: Den nye motorveien mellom Trondheim og Værnes forbi Leistadåsen. Til venstre i illustrasjonen skimtes Statens vegvesens kontrollstasjon i Malvik.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

LEISTADÅSEN: Den nye motorveien mellom Trondheim og Værnes forbi Leistadåsen. Til venstre i illustrasjonen skimtes Statens vegvesens kontrollstasjon i Malvik.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

REITANKRYSSET: Slik planlegges Reitankrysset.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

REITANKRYSSET: Slik planlegges Reitankrysset.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

NY E6: Vuluveien krysser E6 på det som kan bli en gang og sykkelbru.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

NY E6: Vuluveien krysser E6 på det som kan bli en gang og sykkelbru.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

STAV: Slik kan den nye motorveien bli seende ut ved Stav hotell.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

STAV: Slik kan den nye motorveien bli seende ut ved Stav hotell.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

STAV: Slik kan den nye motorveien bli seende ut ved Stav hotell, sett i retning fra Trondheim mot Værnes.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

STAV: Slik kan den nye motorveien bli seende ut ved Stav hotell, sett i retning fra Trondheim mot Værnes.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

STAV: Den nye motorveien sett fra lufta. Nederst i bildet sees Stav hotell og veien derfra nordover mot Svedal og Sveberg.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

STAV: Den nye motorveien sett fra lufta. Nederst i bildet sees Stav hotell og veien derfra nordover mot Svedal og Sveberg.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

NY E6: Slik ønsker Nye Veier at den nye motorveien skal se ut ved Svedal, altså mellom hotellet på Stav og Sveberg.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

NY E6: Slik ønsker Nye Veier at den nye motorveien skal se ut ved Svedal, altså mellom hotellet på Stav og Sveberg.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

SVEBERG: Slik kan det nye Svebergkrysset bli seende ut. I planene ligger det inne en planfri gang og sykkelbru, og såkalt «Park and ride» på begge sider.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

SVEBERG: Slik kan det nye Svebergkrysset bli seende ut. I planene ligger det inne en planfri gang og sykkelbru, og såkalt «Park and ride» på begge sider.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

SVEBERG: Slik kan det nye Svebergkrysset bli seende ut. I planene ligger det inne en planfri gang og sykkelbru, og såkalt «Park and ride» på begge sider.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

SVEBERG: Slik kan det nye Svebergkrysset bli seende ut. I planene ligger det inne en planfri gang og sykkelbru, og såkalt «Park and ride» på begge sider.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

SVEBERG: I planene ligger det inne en planfri gang og sykkelbru.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

SVEBERG: I planene ligger det inne en planfri gang og sykkelbru.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

STAVSJØFJELLTUNNELEN: Ny E6 nord for Sveberg på vei ned mot Stavsjøfjelltunnelen. På bildet ser du de sørlige tunnelåpningene.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

STAVSJØFJELLTUNNELEN: Ny E6 nord for Sveberg på vei ned mot Stavsjøfjelltunnelen. På bildet ser du de sørlige tunnelåpningene.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

HOMMELVIK: Stavsjøfjelltunnelens nordlige tunnelåpninger, og de nye bruene som Nye Veier ønsker å bygge i Hommelvik.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

HOMMELVIK: Stavsjøfjelltunnelens nordlige tunnelåpninger, og de nye bruene som Nye Veier ønsker å bygge i Hommelvik.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

HOMMELVIK: De nye bruene som Nye Veier ønsker å bygge langs E6 i Hommelvik, altså mellom Stavsjøfjelltunnelen og Helltunellen.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

HOMMELVIK: De nye bruene som Nye Veier ønsker å bygge langs E6 i Hommelvik, altså mellom Stavsjøfjelltunnelen og Helltunellen.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

HOMMELVIK: Nye E6 i Hommelvik, mellom Stavsjøfjelltunnelen og Helltunellen.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

HOMMELVIK: Nye E6 i Hommelvik, mellom Stavsjøfjelltunnelen og Helltunellen.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

HOMMELVIK: Nye E6 i Hommelvik, mellom Stavsjøfjelltunnelen og Helltunellen.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

HOMMELVIK: Nye E6 i Hommelvik, mellom Stavsjøfjelltunnelen og Helltunellen.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

HOMMELVIK: E6-kryss i Hommelvik og Helltunnelens sørlige tunnelåpning.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

HOMMELVIK: E6-kryss i Hommelvik og Helltunnelens sørlige tunnelåpning.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

HELLTUNNELEN: De sørlige tunnelåpningene på Helltunnelen.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

HELLTUNNELEN: De sørlige tunnelåpningene på Helltunnelen.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

HELLTUNNELEN: Illustrasjonen viser de nordlige tunnelåpningen på Helltunnelen.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

HELLTUNNELEN: Illustrasjonen viser de nordlige tunnelåpningen på Helltunnelen.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

NY E6: Nyveien ved Hellstranda, med ny tursti og friluftsområde mot fjorden.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

NY E6: Nyveien ved Hellstranda, med ny tursti og friluftsområde mot fjorden.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

NY E6: Hellstranda mot Værnes.  (Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN)

NY E6: Hellstranda mot Værnes.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

Saken oppdateres.

Øverst i denne artikkelen kan du bla deg igjennom illustrasjoner av den nye motorveien.

- Bildene viser hvordan nye E6 vil se ut i en 3D-modell, sier Jørund Gullikstad som er Nye Veiers utbyggingssjef for Nye Veiers E6-prosjekt Ranheim - Åsen.

Jørund Gullikstad i Nye Veier AS  Foto: jens petter søraa

Gullikstad understreker at det er snakk om midlertidige illustrasjoner og at det kan komme justeringer i forbindelse med planprosessen som nå skal i gang.

LES OGSÅ: Vedtok gigantutbygging på E6 i Trøndelag

Fra Ranheim i 100 km/t

E6-utbyggingen, og bildeserien, starter på Ranheim. På bildet under ser du nye firefelts E6 sett fra Vikelvbrua på Ranheim og retning nordover.

RANHEIM: Ny E6 sett fra Vikelvbrua på Ranheim og nordover.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

Nye Veier legger opp til fartsgrense 100 km/t på den første delen av den nye motorveien, altså mellom Ranheim og Væretunnelen.

På bildet under skimtes de sørlige tunnelåpningene på Væretunnelen til venstre.

VÆRETUNNELEN: Væretunnelens sørlige tunnelåpninger, og ny kulvert for lokalveg på Refset.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

Nye Veier varslet nylig at de ønsker å starte byggingen av den nye motorveien ved påsketider i 2020.

LES OGSÅ: Her vil Statens vegvesen sette opp fartsgrensa til 100 km/t

Fra Væretunnelen i 110 km/t

Tidligere har nyveien mellom Trondheim og Værnes vært planlagt med fartsgrense 90 km/t. Nye Veier AS ønsker imidlertid å heller bygge for fartsgrense 110 km/t på det meste av strekningen. Etter planen kan farten skrus opp til 110 km/t i Væretunnelen.

VÆRETUNNELEN: Væretunnelens sørlige tunnelåpninger.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

- Hvorfor vil dere ha fartsgrense 110 km/t på nyveien?

- Det er for å få ned reisetiden for trafikkantene. Redusert reisetid gir økt samfunnsøkonomisk nytte, sier Gullikstad.

LEISTAD Leistadkrysset sett fra Væretunnelen  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

På bildet over ser du hvordan Leistadkrysset i Malvik kommune kan bli seende ut. Dette er krysset du passerer rett etter Væretunnelen, og før du kjører oppover mot kontrollstasjonen i Malvik.

REITANKRYSSET Slik planlegges Reitankrysset  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

Etter kontrollstasjonen, men før Stav hotell, kommer det et nytt av- og påkjøringskryss på nye E6, nemlig Reitankrysset (ved Storsand) som du ser på bildet over.

Etter planen skal første del av nye E6, strekningen mellom Ranheim og Storsand åpne for trafikk i fire felt i 2023.

LES OGSÅ: Nye Veier vil droppe å bygge ny E6-tunnel i Hommelvik

Fem felt under hotellet

Videre passerer nye E6 under Stav hotell på tur nordover. På bildet under ser du hvordan veien blir seende ut når en kommer kjørende nordover fra Trondheim.

STAV: Slik kan den nye motorveien bli seende ut ved Stav hotell, sett i retning fra Trondheim mot Værnes.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

Nye Veier vil bygge fire kjørefelt under hotellet, i tillegg til avkjøringsrampe for trafikk fra Trondheim. Påkjøringsrampen i retning mot Trondheim blir liggende på utsiden av søylen (der den ligger i dag).

STAV: Slik kan den nye motorveien bli seende ut ved Stav hotell.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

LES OGSÅ: Denne E6-flaskehalsen i Trondheim kan få fire kjørefelt

Park and ride ved Sveberg

Enda et veikryss på nye E6 kommer på Sveberg i Malvik kommune. På bildet under ser du dette krysset i fugleperspektiv. På begge sider av krysset bygges det pendlerparkering, med en planlagt kapasitet på totalt 100 biler.

SVEBERG: Slik kan det nye Svebergkrysset bli seende ut. I planene ligger det inne en planfri gang og sykkelbru, og såkalt «Park and ride» på begge sider  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

Det skal også bygges en egen, planfri, gang og sykkelbru ved Svebergkrysset. Denne kan du se på bildet under.

SVEBERG: I planene ligger det inne en planfri gang og sykkelbru   Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

LES OGSÅ: Her står køen i 100-sona på splitter nye E6 i Trondheim

Nye bruer i Hommelvik

På bildet under ser du veien videre fra Svebergkrysset mot Stavsjøfjelltunnelen, og de sørlige tunnelåpningene skimtes omtrent midt i bildet.

STAVSJØFJELLTUNNELEN Ny E6 nord for Sveberg på vei ned mot Stavsjøfjelltunnelen. På bildet ser d  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

Som Adresseavisen tidligere har fortalt ønsker Nye Veier AS å droppe bygging av en ny E6 tunnel i Hommelvik. I stedet vil de bygge nye bruer, Hommelvikbruene, som du ser på bildet under.

HOMMELVIK: De nye bruene som Nye Veier ønsker å bygge langs E6 i Hommelvik, altså mellom Stavsjøfjelltunnelen og Helltunellen  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

På bildet under ser du av- og påkjøringskrysset i Hommelvik, og øverst i bildet skimtes Helltunnelens sørlige tunnelåpninger.

HOMMELVIK E6-kryss i Hommelvik og Helltunnelens sørlige tunnelåp  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

Nye Veier planlegger å åpne nye E6 for firefeltstrafikk til Hommelvik i 2024. Rehabilitering av dagens tunnelløp i Helltunnelen vil være den siste aktiviteten som fullføres, og dette regner veiselskapet med at vil skje i 2025.

LES OGSÅ: Vegvesenet lanserer mulig ny løsning på kø-floken på Klett

Ny E6 i Stjørdal

Siste etappe av E6-utbyggingen går igjennom Stjørdal kommune. På bildet under ser du Helltunnelens nordlige tunnelåpninger.

  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

Og på bildet under ser du nye E6 ved Hellstranda mot Værnes.

  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

LES OGSÅ: Nye Veier skal bygge giganttunnel på E6 i Trøndelag

Håper planer er vedtatt før jul

Nylig sendte Nye Veier ut forslag til reguleringsplan til de kommune som nyveien går igjennom - nemlig Trondheim, Malvik og Stjørdal.

- Vi ønsker at alle de tre reguleringsplanene er vedtatt før vi setter igang. Vi tror Trondheim kommune vil gjøre vedtak i november, så kommer forhåpentligvis Malvik og Stjørdal i desember, sier Gullikstad i Nye Veier.

Under kan du se en videoanimasjon av nye E6 mellom Ranheim og Væretunnelen, altså den delen av prosjektet som ligger i Trondheim kommune.

Animasjonsvideo av den delen av nye E6 som ligger i Trondheim kommune, altså strekningen mellom Ranheim og Væretunnelen.

Nye Veier har tidligere varslet at den siste delen av motorveien, strekningen fra Sandfærhusbrua til E6-krysset ved flyplassen, planlegges for fartsgrense 90 km/t. Hele strekningen som skal bygges ut mellom Trondheim og Stjørdal er på ca 24 km. I tillegg har Nye Veier også ansvaret for å bygge ut videre nordover, mellom Kvithammar og Åsen (ca 19 km). Veiselskapet skal også bygge ut E6 sør for Trondheim - mellom Melhus sentrum og Ulsberg.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå