- Vi hørte skrikelyder i huset, og jeg utbrøt «det der er ikke mus!»

Stig og Heidi Forsberg fra Buvika hørte mistenkelige lyder i veggen. Dette viste seg å være en uvanlig inntrenger.

Frustrert: Stig og Heidi Forsberg er frustrerte over skadene røyskatten har medført seg, og over hvordan forsikringsselskapet skal ha behandlet dem.  Foto: Morten Antonsen

De ukjente lydene bekymret ekteparet, og Heidi Forsberg var overbevist om at det ikke var mus.