Fullt kaos om stoppestedene for flybussene i Trondheim sentrum fra 3. august

To uker før den største omleggingen av kollektivtransporten i byens historie, er det fortsatt helt uavklart om flybussene får benytte de samme stoppestedene som metrobussen.

Stoppested. Stoppestedet ved Prinsen Kinosenter på begge sider av Prinsens gate er en av holdeplassene hvor AtB ikke vil ha stopp av flybussene fra 3. august.  Foto: Rune Petter Ness

AtB krever stoppnekt for flybussen fra 3. august på elleve stoppesteder som har felles trase med de tre metrobusslinjene. Vy Buss og Unibuss frakter årlig 1,2 millioner passasjerer til og fra Værnes.