MC-fører raste forbi en bil på Omkjøringsveien - men det skulle vise seg å ikke være så lurt

Han skulle bare gjøre en forbikjøring på E6 i Trondheim, men det han ikke visste idet han kjørte forbi, var at det var en sivil politibil han la bak seg.

Dømt: Mannen fikk 18 dagers fengsel etter råkjøringen tidligere i sommer.  

Da mannen i 30-årene møtte i Sør-Trøndelag tingrett nylig, ga han en uforbeholden tilståelse om råkjøringen som skjedde en junikveld i år.