Stor fare for at campus utsettes

Flere sentrale kilder sier til Adresseavisen at samlingen av NTNU står i fare for å utsettes. Campus settes opp mot det andre store nasjonale prosjektet i Trondheim, Ocean Space Centre. - Men løpet er ikke kjørt, sier en kilde.

Frykter utsettelse av campus: - Med en gang nasjonale oppgaver krever investeringer utenfor synsvidden til sentrale myndigheter i hovedstaden, blir alt så mye vanskeligere, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.   Foto: Richard Sagen

Kilder sier det kommer til å bli en durabelig slåsskamp internt i regjeringen når de samles i august og endelig skal bestemme hvilke investeringsprosjekter som skal få penger til å starte opp. Campus skal være svært utsatt.