Nytt kjøremønster i Midtbyen

Enkelte strekninger blir stengt for bilkjøring, mens andre får enveiskjøring. På lørdag skjer det omfattende permanente endringer i trafikkmønsteret i Trondheim sentrum.

Kjøremønster. Dette er det nye kjøremønsteret i Midtbyen fra 3. august  Foto: Kart: Miljøpakken

Bakgrunnen for de omfattende endringene i kjøremønsteret, er at alle busser som kjører gjennom sentrum, fra 3.august skal kjøre i samme rute i Prinsens gate og Olav Tryggvasons gate via krysset ved Sandgata.