Ber om tid til å fjerne elsparkesyklene

Kommunen imøtekommer Ryde Technologys ønske om litt tid for å avvikle driften av de 200 omtalte elsparkesyklene i Trondheim.

To uker til: Ryde Technology får frist til 31. august for å få fjernet alle elsparkesyklene fra gatene i Trondheim.   Foto: Kine Tømmerdal

Tirsdag ble det gjort klart at elsparkesyklene i Trondheim skal fjernes med umiddelbar virkning og at utleie av elsparkesykler kun skal være lovlig dersom utleier har avtale med kommunen. Dette ble vedtatt av et flertall i formannskapet.