Brasils øverste ansvarlige for oppdrett- og fiskerisektoren på Aqua Nor:

Personlig rekruttert av Jair Bolsonaro til å styre Brasils fiskeripolitikk

Det startet med at fiskerifamilien Seif støttet Jair Bolsonaro økonomisk i valgkampen. Første gang de møttes personlig, rekrutterte Bolsonaro like godt sønnen Jorge Seif Junior til å styre Brasils fiskeripolitikk

Jorge Seif Jr og hans far spurte den nyvalgte presidenten Jair Bolsonaro (til høyre) om de kunne få gi ham råd om hvordan skape vekst i fiskeriene. Før møtet var over, var Seif Jr utnevnt til øverste ansvarlige for Brasils fiskeripolitikk. Seif Jr er meget begeistret for sjefen sin, og dette fotoet av de sammen bruker han som profilbilde på sosiale medier.  

- Hvordan jeg ble regjeringens øverste ansvarlige for fiskeri og oppdrett er en artig historie, ler Jorge Seif Junior.