Trøndelag stemmer:

Nei, nei, nei til bompenger i Gauldal

Fylkesveien mellom Røros og Støren er i elendig forfatning. Likevel vil verken Ap eller Høyre at bompenger skal finansiere rassikring og oppgradering av veien.

Høyres Rob Veldhuis sier "Nei". SVs Christian Elgaaen sier "Ja, dessverre". Aps Dag Knudsen sier "Nei" og Sps Per Langeng sier "Nei" til bompenger på fylkevei 30 mellom Røros og Støren.   Foto: Trygve Ulriksen Skogseth

Den smale og rasutsatte fylkesveien mellom Støren og Røros må utbedres. I fjor høst vedtok et enstemmig kommunestyre i Holtålen at de ønsker å utrede bompengefinansiert veiutbedring. Det var det også flertall for i Røros kommunestyre.