Ga bøter på til sammen 27 500 kroner i kontroll på Sandmoen

Torsdag hadde Statens vegvesen to nye kontroller i Trøndelag. Da ble flere førere noen tusenlapper fattigere.

En utenlandsk buss måtte lesse av, da den kjørte med for tung last torsdag ettermiddag.   Foto: Statens Vegvesen

Det ble stor fangst for Utekontrollen i Statens vegvesen da de hadde kontroll på Sandmoen og i Steinkjer torsdag ettermiddag.