Slik skal trafikkaoset på sykehuset løses

Det skal iverksettes en rekke strakstiltak for å forsøke å løse trafikkaoset i Olav Kyrres gate ved St. Olavs Hospital.

Trafikkaos. Trafikksituasjonen i Olav Kyrres gate på St. Olav Hospital var onsdag så kaotisk at ambulansene hadde store vansker med å ta seg ut av området.  Foto: Kim Nygård

Representanter fra Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Atb var fredag morgen samlet til et krisemøte hos rådmann Morten Wolden for å drøfte den kritiske trafikksituasjonen i sykehusområdet.