Krevende arbeidshverdag i barnehagen:

Over 20 prosent sykefravær i hver fjerde barnehage

En fjerdedel av kommunens barnehager har hatt sykefravær på opp mot 25 prosent i perioder de siste par årene. - Bekymringsfullt, sier rådmannen.

13 av 57 barnehager har hatt perioder med mellom 20 og 25 prosent sykefraværfravær. Fungerende kommunalsjef for barnehage, Ella Ingdal, er bekymret.  Foto: Richard Sagen Adresseavisen

Sykefraværet i de kommunale barnehagene øker. Trondheim kommune har i løpet av 2018 registrert et gjennomsnitt på 11,9 prosent egenmeldt og legemeldt sykefravær for barnehageansatte. Tall fra kommunens kvalitetsmelding for oppvekst og utdanning viser at 13 av 57 barnehager har hatt perioder med mellom 20 og 25 prosent fravær.