Så mye koffein tåler kroppen

Barn og unge som til daglig drikker koffeininnholdige energidrikker kan få angst, uro, hjerteklapp og søvnproblemer.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges bruk av energidrikker og faktorer knyttet til energidrikk, slik som hvor og hvorfor energidrikk drikkes, og opplevelse av eventuelle bivirkninger. Foto: Adresseavisen  Foto: Leif Arne Holme

Basert på fem uavhengige studier så publiserte Vitenskapskomiteen for mat og miljø tidligere i år en konkluderende rapport på forbrukerradet.no der de tok for seg konsumet av energidrikke i detalj. Hovedkonklusjonen var at barn og ungdom som jenvlig konsumerer energidrikker eller drikker store mengder over kort tid, kan få søvnproblemer, angst, uro og hjerteklapp. Men at de ikke fant de samme problemen om drikkene ble konsumert i mindre kvanta og bare av og til.