Nå kan bussbillettene vare lenger i Trondheim

Friske penger fra bompengeforliket kan ende med fri overgang i tre timer på kveld og helg på bussene i Trondheim-området.

Kjøper du enkeltbillett kan den - hvis politikerne får som dem vil - vare i tre timer i stedet for én  Foto: Christine Schefte Adresseavisen

- Bompengeforliket gir 300 millioner kroner friske midler til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene. I avtalen mellom regjeringspartiene er det også et punkt som vil lette familiers bombelastning for fritidsreiser, ved å åpne for tretimersregel for bompenger. Like naturlig er det å innføre tretimersregel for kollektivreiser, sier Geirmund Lykke (KrF).