Kirkevalget 2019:

Øystein lot seg døpe for å komme inn i menighetsrådet

Øystein (39) er ikke mye religiøs og har knapt gått i kirka, likevel ble han headhuntet for å stille som kandidat til menighetsrådet i Ilen kirke.

Ikke personlig kristen: Øystein Arlott Digre tror hverken på Gud eller oppstandelse. Likevel vil han inn i Ilen menighetsråd for å tilrettelegge slik at flere kan bruke kirka, f eks til kultur og politikk. - Får vi til et godt fellesskap, så oppnås mye av det samme som religionen er ute etter, sier han. Denne uka har steinhuggeren jobbet med Rosenkrantztårnet i Bergen, der bildet er tatt.   Foto: silje katrine robinson

Mandag er det kirkevalg og det skal velges kandidater til både bispedømmeråd og menighetsråd. Vi har snakket med tre personer om hvorfor de stiller til valg og hva de ønsker at kirka skal være.