Milliondryss til forskningsutstyr i Trondheimsfjorden

De skal fylle Trondheimsfjorden med roboter, droner og selvgående fartøy

Forskningsrådet har delt ut en milliard kroner til 16 norske forskningsprosjekter. Elleve av dem har tilhold i Trondheim.

Forsker på havet: NTNU-professor Martin Ludvigsen, professor og direktør for forskningssenteret Amos, Asgeir Sørensen, prosjektleder Beate Kvamstad-Lervold i Sintef Ocean og administrerende direktør Vegar Johansen i Sintef Ocean viser fram en undervannsrobot til forskningsminister Iselin Nybø.  Foto: Aagot Opheim

En del av denne milliarden skal gå til tekniske installasjoner i Trondheimsfjorden. Sintef og NTNU er i ferd med å bygge en fjordlab rett utenfor stuedøra til folk i Trondheim Dette blir verdens første og eneste faste forskningslaboratorium i sjøen av en viss størrelse. Totalt søkte 114 prosjekter om støtte til forskningsinfrastruktur.