Arbeiderpartiet ble valgvinner i Leka:

Elisabeth er ny ordfører i Leka: - Snart er en tredel av innbyggerne over 60 år

Senterpartiordføreren i Leka greide å hindre at kommunen ble tvangsammenslått med Nærøy, Vikna og Bindal. Likevel ble partiet valgets store taper.

Spørsmålet om kommunesammenslåing har vært den store saken i den lille øykommunen helt nord i Trøndelag de siste årene. Dagens ordfører, Per Helge Johansen (Sp), sto i spissen mot tvangsammenslåing og vant. I slutten av 2017 omgjorde Stortinget tvangsvedtaket om å slå sammen Leka med Bindal, Nærøy og Vikna. Det var folk flest på Leka veldig glad for. Likevel gjorde partiet et elendig valg og endte på 43 prosent av stemmene mot 60 prosent for fire år siden.