Valg 2019:

Slik stemte ditt nabolag i Trondheim

Her får du oversikt over de mest lokale resultatene i årets lokalvalg.

Trondheim hadde en valgdeltakelse på 65,3 prosent.   Foto: Morten Antonsen

De endelige resultatene fra valgkretsene i Trondheim er klare tirsdag morgen. I år ble også tre valgkretser fra Klæbu innlemmet i Trondheims valgresultat siden kommunene skal sammenslås i 2020.  Tallene i denne saken er basert på valgresultatene slik de forelå klokken 13 tirsdag ettermiddag.