Seks entreprenører vil bygge Nydalsbrua

- Vi er godt fornøyd med antallet leverandører som har vist interesse for prosjektet, sier Statens vegvesen.

Seks leverandører vil bygge nybrua på Sluppen i Trondheim, ifølge en pressemelding fra Miljøpakken. Leverandørene har sendt inn forespørsel om å delta i konkurransen om å bygge brua, som skal hete Nydalsbrua.