To trønderske kommuner vil ha 110 km/t på ny E6

Både Rennebu og Midtre Gauldal har vedtatt nye reguleringsplaner for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene.

De nye reguleringsplanene erstatter planene for ny E6 fra 2016, skriver Nye Veier i en pressemelding. Tidligere har mesteparten av den aktuelle strekningen vært planlagt som tofelts vei med forbikjøringsfelt og fartsgrense 90 km/t.